Nätverket RURARK grundades ur vetskapen om att någonting inte stämmer.


Nedmonteringen av svenska landsbygder har gått fort till följd av den ökande urbaniseringen. Självförsörjningsgraden är rekordlåg, den geografiska ojämlikheten skapar polarisering och platser riskerar att försvinna när det inte längre finns förutsättningar för människor att verka och bo.


Är det en hållbar utveckling?


Syfte med nätverket är att lyfta fram frågor som berör arkitektens och planerarens roll på svenska landsbygder samt belysa behovet av en profession som ser bortom den urbana normen.


Väl mött,

Louise, Petra och Jenny