Vi vill med vårt arbete utforska ramarna för samhällsplanering och byggande i en rural kontext. Vi hoppas kunna vidga perspektiv och handlingsutrymme för planering och arkitektur och i förlängningen verka för en mer rättvis planering och resilient samhällsutveckling. Läs rapporten "Arkitektens roll på landsbygden" här.

Arkitektens roll på landsbygden_RURARK_första sida
Arkitektens roll på landsbygden_prolog s9
Arkitektens roll på landsbygden_citat s37
Arkitektens roll på landsbygden_RURARK_stad eller land
Arkitektens roll på landsbygden_7 punkter för förändring s57