Det är någonting som inte stämmer


Människor i städer skriver på protestlistor för att rädda marken, ljuset och vårblommorna. 

För att inte tala om fåglarna. Vart tog dom vägen? 

Barnens gårdar krymper. På gummerat underlag rullar de runt lyckligt ovetandes om cancerframkallande  och hormonstörande ämnen. 

På bostadsmarknaden finns vinnare och förlorare. Inga medborgare bara konsumenter.

Vi värnar valfriheten. I en nybyggd två på 35kvm ska livet hända. 

Lugn! Marknaden ska lösa detta. Marknaden tänker du, bäst jag köper denna då. 


Det är någonting som inte stämmer


Under tiden ett samtal bort kämpar människor för sin rätt till service. 

Elevunderlaget minskar. Läkaren finns numera bara på en skärm och närbutiken töms. 

Avveckling, avfolkning. Ingen after work. 

Det samhälle som en gång var finns inte kvar.

Men älven den rinner. Genom turbiner. 

Blinkande vindkraftverk skymtar genom kalhuggna skogar.

Husens ögon lyser tomma.


Det är någonting som inte stämmer